เชื่อมต่อ YRU-WiFi แล้วขึ้น Limited

wireless_problem (2)
เชื่อมต่อ YRU-WiFi ขึ้นข้อความ Limited

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น

  1. เข้า Control Panel >> Network and Internet >> Network Connections
    Diagnose-IP-10
  2. คลิกขวาสัญญาณ WiFi >> เลือก Status
  3. คลิก Diagnose แล้วรอการทำงานจนเสร็จ
  4. สังเกตุผล และเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตตามปกติ