ศูนย์คอมฯ จัด KM เรื่อง "สรุปประเด็นการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU" ครั้งที่ 2

17 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อ 15 พ.ค. 62 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้ การจัดการความรู้ หัวข้อ "สรุปประเด็นการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU" ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์  จัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้ การจัดการความรู้ หัวข้อ "สรุปประเด็นการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU" ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแนะนำการใช้ระบบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบที่ดีขึ้นด้วย