เชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม " ICT Kids Camp 2018"

7 มีนาคม 2561 (ฟาติน สะนิ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรม กิจกรรม " ICT Kids Camp 2018"
สำหรับเยาชนระดับการศึกษาชั้น (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม

หลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

วันที่

ค่าลงทะเบียน/คน

1

อบรมการสร้างเกมส์อย่างง่ายด้วย
MS - Excel 2013

นักเรียนระดับมัธยม

4-5 เม.ย.61

750 บาท

2

อบรมการตัดต่อคลิป & แชร์
ด้วยแอพบนมือถือ

นักเรียนระดับมัธยม

9-10 เม.ย.61

750 บาท

3

อบรม Infographic for Kid

นักเรียนระดับประถม

23-24 เม.ย.61

750 บาท

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
- ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 9090571892 ชื่อบัญชี คุณชุลี สุวรรณเรือง (พร้อมแนบใบสลิป)
- สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2  

ดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ >> "กิจกรรม ICT Kids Camp" 2018 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

1. คุณมะรอเซะ ลาแม็ง >> email : marorseh.l@yru.ac.th Tel. 086-2967354
2. คุณชุลี สุวรรณเรือง  >> email : chulee.p@yru.ac.th Tel. 073-299636 
3. คุณฟาติน สะนิ        >> email : fatin.s@yru.ac.th Tel. 087-2929139

Analytics No data