กิจกรรมการประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

26 กุมภาพันธ์ 2561 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 61 ได้มีการประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 ห้อง 509