วันราชภัฏ "ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้"

15 กุมภาพันธ์ 2561 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดกิจกรรม วันราชภัฏ "ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้" 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา