รางวัลดีเด่น : นำเสนอนวัตกรรม YRU-ITAM

25 มิถุนายน 2562 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บุคลากรงานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายมูฮามะ  มะสง ได้รับรางวัลบุคลากร "ดีเด่น" ในการนำเสนอผลงานแลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรม "KM YRU FORUM" เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการสินทรัพย์ไอที IT Asset Management (YRU-ITAM) ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา