ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2561

11 ธันวาคม 2561 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดประชุมบุคลากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องประชุมกะมุดู ชั้น 5 ห้อง 509 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 Analytics No data