บริการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย YRU-WiFi

30 สิงหาคม 2561 (ฟาติน สะนิ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผู้ใช้สามารถค้นหาชื่อสัญญาณ และเชื่อมต่อตามเงื่อนไขการใช้งาน ดังนี้
1. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ชื่อ YRU-WiFi, YRU-WiFi(True), YRU-WiFi(AIS)
   - ก่อนการใช้งานในครั้งแรกต้องมีการลงทะเบียนอุปกรณ์ (Mac address) ผ่านระบบ YRU Passport
   - เลือกเมนู ลงทะเบียน YRU WiFi 
2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ชื่อ YRU-802.1X, YRU-802.1X(True)
   - สามารถใช้งานโดยการลงชื่อเข้าใช้งาน User Password (YRU Passport)
   - ศึกษาคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ การเชื่อมต่อ YRU-802.1X (เหมาะสำหรับ Windows 8, 10, Smartphone, Tablet, Ipad)
ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถให้ คำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/yruwifi
 

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานวิทยบริการฯ อาคาร 25 ชั้น 2 โทร :: 073299637  ภายในโทร :: 21000

เมล noc@yru.ac.th

line@ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

  

Analytics No data