คู่มือการสมัคร และใช้งาน Google Sholar

8 มีนาคม 2561 (ฟาติน สะนิ) คู่มือการใช้งาน

>> ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานแบบ PDF คลิกที่นี่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. เข้าเว็บไซต์ http://scholar.google.co.th > จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย
2. กดปุ่ม "การอ้างอิงของฉัน"
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย และตั้ง Profiles ของตนเองให้เป็น Public โดยมีรายละเอียดดังนี้
    ช่องที่ 1 :: ชื่อ - สกุล (ต้องเป็นชื่อและนามสกุลตามที่ปรากฎบนงานวิจัยของท่าน)
    ช่องที่ 2 :: Yala Rajabhat University
    ช่องที่ 3 :: ประเภทของงานวิจัยที่สนใจ ใส่ได้มากสุด 5 ประเภท
    ช่องที่ 4 :: อีเมลของมหาวิทยาลัย @yru.ac.th
    ช่องที่ 5 :: เว็บไซต์ส่วนตัว (หากท่านยังไม่มีเว็บไซต์ส่วนตัว ให้ใส่ http://www.yru.ac.th)
4. หากมีชื่อท่านทาง Google Scholar ท่านสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้ทันที
    ** สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ และกลับมายืนยันความเป็นเจ้าของได้ภายหลัง
5. เลือกอัพเดทบทความอัตโนมัติ ท่านจะได้เป็นเจ้าของบทความ เมื่อ Scholar ตรวจสอบแล้วว่า ชื่อ-นามสกุล
ของเจ้าของบทความตรงกับบัญชีผู้ใช้
6. ตั้งค่า Profile ของตนเองให้เป็นสาธารณะ


7. หากในหน้า Profile ของท่านไม่มีงานวิจัย และมีความต้องการที่จะเพิ่มงานวิจัยให้กดปุ่ม "เพิ่ม"


8. จะพบกับหน้าต่างดังภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    :: เลือกเพิ่มกลุ่มบทความ เป็นการเพิ่มทั้งหมดภายในที่เดียวหากหน้าค้นหามมีหลายบทความที่เป็นชื่อท่าน
    :: เลือกเพิ่มบทความ เป็นการเพิ่มทีละบทความ
    :: เพิ่มบทความด้วยตนเอง หาก Google Scholar ค้นหางานวิจัยของท่านไม่พบ

 

9. หากมีรายชื่อบทความที่เป็นของท่านแสดงอยู่ ให้กดที่ปุ่ม "เพิ่มบทความ" เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบทความนั้นๆ 
10. หากท่านเลือกเพิ่มบทความด้วยตนเอง ให้ท่านกรอกข้อมูลของบทความให้ครบถ้วน รอประมาณ 2-3 วัน บทความถึงจะปรากฏบท Scholar


11. หลังจากนั้นบทความที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็จะมาอยู่ในหน้า Profile ของท่าน
 


วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ใช้งาน Google Scholar 
1. เข้าเว็บไซต์ http://scholar.google.co.th > จากนั้นให้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย2. กดปุ่ม "โปรไฟล์ของฉัน"


3. กรณีต้องการชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย ให้พิมพ์ " Yala Rajabhat University" ในช่องค้นหา


4. กรณีต้องการค้นเป็นรายคน ให้พิมพ์ชื่อลงไปได้เลย (ชื่อต้องตรงตามที่สมัครไว้)


5. จากนั้นกดปุ่มค้นหา จะมีรายชื่อที่ค้นหาแสดงให้

>> ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานแบบ PDF คลิกที่นี่