บริการรับจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน

15 กันยายน 2559 (ฟาติน สะนิ) การให้บริการ

บริการรับจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน


 แบบฟอร์มเมนูอาหารว่าง
 รายการขนมไทย
 รายการเบเกอร์รี่
 รายการอาหารบุฟเฟ่
 เมนูอาหารชุดตั้งโต๊ะ
 รายการอาหารตามสั่ง

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ..

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด