โครงการความร่วมมือ MOU

12 กรกฎาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) คลังเอกสาร

โครงการความร่วมมือ (MOU)
"บันทึกความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชนทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ 
และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ"


- วิทยาลัยเทคนิคยะลา .. mail 2556-2559
- สำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา ..mail 2557-2561
- โครงการอบรมและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle  2560

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด