[ประกาศ] ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง งดให้บริการอินเทอร์เน็ต

6 เมษายน 2554 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจำนวน 2 วงจร
1. เชื่อมต่อสัญญาณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่และ
2. เชื่อมต่อสัญญาณจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากมีการตัดกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว
ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอแจ้งว่าไม่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติโดยไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน

Analytics No data