ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลจาก Cisco

5 ตุลาคม 2555 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้มีการร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลจาก Cisco
ในโครงการพัฒนา ICT ปี 56 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4