บุคลากร

นายซุลกีฟลี นาแว
(เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22403)

อีเมล์ : sulkiflee.n@yru.ac.th


นายธรรมนาท คงมณี
(เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22402)

อีเมล์ : thummanat.k@yru.ac.th


นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หนง.บริหารทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22000)

อีเมล์ : sukbureeyah.k@yru.ac.th


นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21003)

อีเมล์ : chulee.p@yru.ac.th
Analytics No data