บุคลากร

นายมูฮามะ มะสง
(หัวหน้างานระบบเครือข่าย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22401)

อีเมล์ : muhama.m@yru.ac.th


นางสาวโซฟีนา ยะขุ
(รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22203)

อีเมล์ : sofina.y@yru.ac.th


นายธนภัทร นาคิน
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : Thanapat.n@yru.ac.th


นายรอปิมิง แมะเราะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22200)

อีเมล์ : ropiming.m@yru.ac.th


นางสาวฟาติน สะนิ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22202)

อีเมล์ : fatin.s@yru.ac.th


นายวินัย แคสนั่น
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22402)

อีเมล์ : winai.k@yru.ac.th


นายซุลกิฟลี ยิงทา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22404)

อีเมล์ : zulkiflee.y@yru.ac.th


นายอามีร หะรง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 ()

อีเมล์ : amir.h@yru.ac.th


นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 ()

อีเมล์ : graitapon.t@yru.ac.th


นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22203)

อีเมล์ : nirusduddin.m@yru.ac.th
Analytics No data