ข่าวกิจกรรม

  • มรย. ประชุมคณะดำเนินงานพัฒนาบทเรียน MOOC

    วันนี้ (29 พค.62) ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) โดยมีเรื่องชี้แจงและข้อปรึกษาเกี่ย

Video

ปฏิทินศูนย์คอมพิวเตอร์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Analytics No data