สายตรงผู้อำนวยการ
ดร.ศิริชัย นามบุรี
รก.ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มงานภายใน
งานบริหารทั่วไป
งานระบบเครือข่าย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯเพื่อการบริหาร
งานบริการและฝึกอบรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯเพื่อการศึกษา
บริการของเรา
ระบบสารสนเทศ
โครงการ/กิจกรรม
ห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุม
ระบบเครือข่าย
ศูนย์ช่วยเหลือ
เอกสารเผยแพร่
ประกาศ
พรบ.คอมพิวเตอร์
แผนแม่บทไอซีที
แบบฟอร์ม / คู่มือ
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
คู่มือต่าง ๆ
คู่มือการตั้งค่า 802.1x
คู่มือการให้บริการ
โครงการศูนย์เอกสารอัจฉริยะ
ตารางการใช้ห้อง
ห้องปฏิบัติการ 25-402 (36 ที่นั่ง)
ห้องปัฏิบัติการ 25-301 (44 ที่นั่ง)
ห้องปัฏิบัติการ 25-302 (32 ที่นั่ง)
ห้องปัฏิบัติการ 25-305 (สืบค้น)
ห้องปัฏิบัติการ 25-401 (44 ที่นั่ง)
ห้องปฏิบัติการ 25-404 (36 ที่นั่ง)
ห้องปฏิบัติการ 25-405 (44 ที่นั่ง)
ห้องปฏิบัติการ 25-606 (40 ที่นั่ง)
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.

วันที่ 543 ดู ครั้ง
 
 
  
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center