งานระบบเครือข่ายประชุมหารือเรื่องความเสี่ยงด้านไอที และภารกิจของงานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

19 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

วันนี้ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ทีมงานระบบเครือข่าย ได้จัดประชุมหารือเรื่องความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภารกิจของงานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต  และประเมินการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่อไป