ประชุมงานเครือข่าย ครั้งที่ 11/2559

17 พฤศจิกายน 2559 (ซุลกิฟลี ยิงทา) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ทีมงานระบบเครือข่าย ได้จัดประชุมทีมงานเพื่อรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่อไป