ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (30 พ.ย. 65) เวลา 15.00 - 16.30 น. อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฝ่ายคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (YRU MOOC) ตามคำสั่งที่ 7164/2565 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณามาตรฐานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (YRU MOOC) และเรื่องอื่น ๆ ประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  ลิงก์ https://meet.google.com/raq-hbwx-rvq