อบรมการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2565

22 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (22 มิ.ย.65) เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการ ฯ อบรมการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้แก่นักศึกษา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ในรูปแบบการถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน Facebook Fanpage : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรโดย นายธนภัทร นาคิน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ซึ่งเป็นการแนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) และระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (YRU MOOC) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/aritcrajabhatyala/videos/1368289023683650

ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 6 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา