เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการคุมสอบ ICDL / อบรมผู้คุมสอบ ICDL โครงการต้นแบบระบบการอบรม กล่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย

7 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และงานเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มรย. ได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการคุมสอบ ICDL / อบรมผู้คุมสอบ ICDL โครงการต้นแบบระบบการอบรม กล่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย (กลุ่ม มรภ.ภาคใต้) วันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 65 เวลา 14.00 - 16.00 น. ประชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting