สำรวจความต้องการและปัญหาการใช้งานระบบ YRU e-Learning กับคณะครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ฯ

17 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (17มิ.ย.63) สวท.สำรวจความต้องการและปัญหาการใช้งานระบบ YRU e-Learning กับคณะครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ฯ

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการกิจกรรมเชิงรุก ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ ปัญหาการใช้ และแนะนำการใช้งานงานระบบ YRU e-Learning กับคณะครุศาสตร์ ช่วงเวลา 10.00- 12.00 น. และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช่วงเวลา 13.30 - 15.00 น. โดยมีประธานหลักสูตรของคณะเข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบและการเรียนการสอนออนไลน์ที่จะเกิดขึินในปีการศึกษา 1/2563 นี้