แนะนำการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ YRU MOOC

6 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แนะนำการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ YRU MOOC แก่นักศึกษา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แนะนำวิธีการการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) เว็บไซต์ https://mooc.yru.ac.th เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์แก่นักศึกษาในรายวิชาทั่วไป