ประชุมบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

11 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      เมื่อ 8 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง อาคารบรรณราชนครินทร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีข้อปรึกษาหารือกับบุคลากรภายในงาน เรื่องการปฏิบัติราชการ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ และนโยบายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์