รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

1 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-404 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ปิดรับสมัครในวันอบรมดังกล่าว แต่ผู้สนใจสามารถสมัครลงชื่อไว้ได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้จัดอบรม ที่จะจัดในรุ่นต่อไป..)

โครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro ผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ค่าลงทะเบียนอบรม 900 บาท/คน รับสมัครจำนวน 30 คน

การรับสมัคร
        เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โดยมีวิธีการสมัคร ดังนี้
         1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ให้เข้าสู่เว็บไซต์ http://gg.gg/trainingit6201 และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และคลิกปุ่มส่งฟอร์ม
         2. รอการตอบกลับจากคณะกรรมการจัดอบรมเพื่อยืนยันการสมัครก่อน ท่านที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อน

>>ฟรี..อาหารเที่ยงและอาหารว่าง คู่มือการอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์
>>อบรมจบ(ผ่าน)หลักสูตร รับเกียรติบัตรรับรองผลการอบรมตามหลักสูตร
[สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aritc.yru.ac.th ]

**ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเชิญอบรมและกำหนดการการอบรม ได้ที่ไฟล์แนบ(ดาวน์โหลด)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด