ประชุมคณะกรรมการโครงการสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2

11 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการโครงการสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2

วันนี้ (11ม.ค.62) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการโครงการสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2