ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วม Workshop ฟรี.. ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มรย.

12 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม Workshop ฟรี... ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ gg.gg/buuin  โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้


 

ทุกกิจกรรม เริ่มเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แต่ละกิจกรรมรับผู้เข้าร่วมได้ไม่น้อยกว่า 50 คน 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้อง 25-506 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 23200