ขอเชิญสมัครเข้าร่วม Workshop ฟรี.. ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มรย.

23 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม Workshop ฟรี... ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  gg.gg/b46tg  โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้
 
20 มิ.ย. 61 ปฏิวัติรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ ด้วย Google Classroom
21 มิ.ย. 61 ปฏิวัติรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ ด้วย Google Classroom
2 ก.ค. 61 เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite : Google Mail
3 ก.ค. 61 เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite : Google Mail
4 ก.ค. 61 เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite : Google Mail
5 ก.ค. 61 เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite : Google Mail
11 ก.ค. 61 เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite : Google Form
18 ก.ค. 61 ปฏิวัติรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ ด้วย Google Classroom
19 ก.ค. 61 เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite : Google Calendar
20 ก.ค. 61 เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite : Google Spreadsheets
26 ก.ค. 61 เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite : Google Drive
9 ส.ค. 61 เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite : Google Presentations
22 ส.ค. 61 เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite : Google Documents
23 ส.ค. 61 การใช้โปรแกรมพื้นฐานให้ชำนาญอย่างมืออาชีพ ด้วย Ms-Word
12 ก.ย. 61 การใช้โปรแกรมพื้นฐานให้ชำนาญอย่างมืออาชีพ ด้วย Ms-Word
ทุกกิจกรรม เริ่มเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้อง 25-507 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 23200