โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างก้าวทันเทคโนโลยีแบบ 4.0

10 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างก้าวทันเทคโนโลยีแบบ 4.0 และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างไม่หยุดนิ่ง วันนี้กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะพาคุณสู่โลกแห่งเทคโนโลยีและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อต่อยอดให้คุณใช้งานได้อย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เราจะก้าวไปพร้อมๆ กัน เราจะไม่ทิ้งคุณไว้ข้างหลังแน่นอน เพียงคุณเปิดใจ โลกใหม่ๆ จะเข้ามา คลิกเพื่อติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่