รับสมัครเข้าอบรม : หัดลองปักหมุด ค้นหาเส้นทางแบบง่าย ๆ ด้วย Google map, Google earth

16 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

ขอเชิญนักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Workshop : หัดลองปักหมุด ค้นหาเส้นทางแบบง่าย ๆ ด้วย Google map, Google earth วันพุธ ที่ 25  ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
*สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/65m6z (รับสมัครจำนวนจำกัด) หรือ ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25-507 ชั้น 5 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา