รับสมัครนักศึกษา มรย. เข้าร่วมการอบรม การสร้างแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ด้วย Google Form

12 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

รับสมัครนักศึกษา มรย. เข้าร่วม Workshop : การสร้างแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ด้วย Google Form รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ถึง 19 กันยายน 2560 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์  gg.gg/gapp60
จัดอบรมในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-302 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(รับสมัครจำนวน 30 คน)
สอบถามเพิ่มเติม : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25-507 ชั้น 5 อาคาร 25 ม.ราชภัฏยะลา หรือ โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 23202