สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/60

8 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษารหัส 56-58  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา