ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

19 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 และ 10 กันยายน 2559 ตามรายชื่อดังไฟล์แนบมานี้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด