เชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการเรียนรู้ (YRU e-Learning) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

11 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์


งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจ..
เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Learning) 
อบรมในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดดังภาพ
++ สามารถลงทะเบียนได้ที่ >> คลิกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : https://bit.ly/3kr8DDE 
++ คลิกลิงค์เข้าห้องอบรม >> link เข้าห้องอบรม : meet.google.com/xpv-rcuv-kyv