จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมรรถนะดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

19 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (19 ส.ค. 64) เวลา 09.30-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมรรถนะดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร การตัดต่อวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน  โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 69 คน ซึ่งจัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Google Meet