กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมรรถนะดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

13 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (13 ส.ค. 64) เวลา 13.30-16.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมรรถนะดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร การตัดต่อวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน ซึ่งจัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Google Meet