กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมรรถนะดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

11 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (11 ส.ค. 64) เวลา 09.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมรรถนะดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร การออกแบบอินโฟกราฟิกด้วย Canva โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 64 คน ซึ่งจัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Google Meet