คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตั้งค่าจัดการหน้าแรกของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับผู้ดูแลระบบ

28 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) คลังเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตั้งค่าจัดการหน้าแรกของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับผู้ดูแลระบบ 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด