มรย.จัดสอบวัดความรู้ของบัณฑิตด้านอัตลักษณ์ไอที ครั้งที่ 1/2562

25 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

24-25 มี.ค. 62 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย.จัดสอบวัดความรู้และทักษะของบัณฑิตด้านอัตลักษณ์ไอที ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย "เก่งไอที" สามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่อไปได้ โดยมีนักศึกษารหัส 58-60 จำนวน 698 คน เข้ารับการสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้