สอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 และ 10 กันยายน 2559

25 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีครั้งที่ 2 ทั้งนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและกองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประกาศวันและเวลาสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีครั้งที่ 2 คือ วันที่ 7 และ 10 กันยายน 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 56 และ 57)
        นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้ ตามไฟล์ที่แนบมานี้ (คลิกปุ่มดาวโหลดเพื่อดูไฟล์) หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง 25-303 อาคาร 25 โทรศัพท์ 073299699 ต่อ 23204 อีเมล์ [email protected]
        หมายเหตุ ให้นักศึกษาเรียนผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ YRU e-Learning ที่เว็บไซต์ http://elearning.yru.ac.th/ ปุ่ม รายวิชาอัตลักษณ์บัณฑิต และเลือกชื่อวิชา มาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถเข้าไปเรียนได้ตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 6 กันยายน 2559 นี้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด