การแข่งขัน YRU ROV Young Master Championship

20 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ลาน ICT ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา e-Sport "YRU ROV Young Master Championship" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน มรย.วิชาการ 61 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม "YRU ROV Young Master Championship" นั้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกทักษะการวางแผนและทำงานเป็นทีม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมทักษะการแก้ปัญหา พร้อมทั้งค้นหาเจ้าแห่งเกม ROV ในพื้นที่จังหวัดยะลาและใกล้เคียง โดยได้รับร่วมมือกับ ทรูมูฟ เอช ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น