การสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561

17 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา มรย.สอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนักศึกษารหัส 58-59 ที่ลงทะเบียนเข้าสอบเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่อไปได้