นักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561

28 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 การจัดสอบครั้งนี้เป็นการวัดความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนดลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยมีการสอบวัดความรู้ใน 4 เรื่อง คือ ความรู้ทางด้านโปรแกรม Microsoft office word, excel, power point และความรู้เบื้องต้นทางด้านอินเทอร์เน็ต