การอบรมผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia

17 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

17 ม.ค. 61 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-402 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม Workshop : การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการการผลิตสื่อวิดีโอการสอน ด้วยวิธีการบันทึกการสอนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาผลิตเป้นวิดีโอการสอน สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้