คำสั่ง มรย.ที่ 5193/2560 เรื่องให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Workshop : การพัฒนาบทเรียนในระบบ YRU e-Learning

17 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หนังสือ/คำสั่งราชการ

ท่านสามารถดาวน์โหลด คำสั่ง มรย.ที่ 5193/2560 เรื่องให้บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Workshop : การพัฒนาบทเรียนในระบบ YRU e-Learning

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด