ประกาศรายชื่อและตารางสอบมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560

1 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อและตารางสอบ​ การสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษารหัส 57-58 ในวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 

- (คลิกที่นี่) รายชื่อและตารางสอบสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560 
 

- นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านระบบฝึกอบรม (YRU e-Traning) ที่เว็บไซต์ http://etraining.yru.ac.th รายวิชา มาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี 2/2560
 

>>> หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรัตนาภรณ์ ศรีหาพล งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25-507 ชั้น 5 อาคาร 25