การสอนเสริม(ติว) สอบวัดความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี

26 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (26 ก.ค.60) ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสอนเสริม (ติว) เพื่อสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560 ให้แก่นักศึกษารหัส 57-58