การสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/60

7 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษารหัส 57-58 (เฉพาะที่ยังสอบไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบรายชื่อดังไฟล์แนบ) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

- ลงทะเบียนสอบ ระหว่างวันที่ 10 -21 กรกฎาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/exam (ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและตารางสอบ)

- เรียนเสริมความรู้ (ติวสอบ) วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าเรียนเสริม(ติว) คลิกที่นี่)

- สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/60 ในวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 25

- นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านระบบฝึกอบรม (YRU e-Traning) ที่เว็บไซต์ http://etraining.yru.ac.th รายวิชา มาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี 1/60

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25-507 ชั้น 5 อาคาร 25 หรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite หรือ Facebook : สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( https://www.facebook.com/aritcyru )

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด