ประกาศรายชื่อและตารางสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/60

22 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษารหัส 56-58 ที่ลงทะเบียนเพื่อสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 เข้าสอบในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2560 (สอบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน-เวลา และห้องสอบ ตามไฟล์แนบที่ประกาศนี้ และผ่านระบบลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/exam  

รายชื่อ/ตารางสอบ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 (คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

รายชื่อ/ตารางสอบ วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560  (คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

รายชื่อ/ตารางสอบ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560  (คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

หมายเหตุ
           นักศึกษาทุกคนที่มาแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนสอบไม่ทันหรือลงทะเบียนสอบแล้วเกิด error ให้นักศึกษามาสอบในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 10.00 น.
ณ อาคาร 25 ห้อง 25-401 


สิ่งที่ต้องเตรียมวันสอบ
         - แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
         - แสดงบัตรเข้าสอบ
         - แต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัย (ชุดนักศึกษา)
         - รายงานตัวก่อนเวลาสอบ 30 นาที

ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนผ่านระบบฝึกอบรม รายวิชามาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ที่เว็บไซต์ http://etraining.yru.ac.th 
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25-507 ชั้น 5 อาคาร 25 (วัน-เวลาราชการ) สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite/